الهام ایمانیان که چند سالی از مدیریتش بر دانشگاه فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد می گذرد، در میزگرد خبرگزاری صاحب نیوز، از حجاب و دلایل آن می گوید. ایمانیان یکی از جوان ترین مدیران شهرستان است که توانسته روند سنتی مدیریت سمیه را متحول کند.

نظر مدیر تنها دانشگاه دخترانه نجف آباد در مورد حجاب+فیلم

الهام ایمانیان که چند سالی از مدیریتش بر دانشگاه فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد می گذرد، در میزگرد خبرگزاری صاحب نیوز، از حجاب و دلایل آن می گوید. ایمانیان یکی از جوان ترین مدیران شهرستان است که توانسته روند سنتی مدیریت سمیه را متحول کند.

به نظر می رسد، ایمانیان تنها شرکت کننده زن در این نشست تخصصی با موضوع عفاف و حجاب بوده است.

الهام ایمانیان نظر مدیر تنها دانشگاه دخترانه نجف آباد در مورد حجاب+فیلم نظر مدیر تنها دانشگاه دخترانه نجف آباد در مورد حجاب+فیلم               300x215

الهام ایمانیان

نظر مدیر تنها دانشگاه دخترانه نجف آباد در مورد حجاب+فیلم