نتایج حاصل‌شده از این بی‌تدبیری دولت، این فضا را مهیا کرده که با خریداری گسترده واکسن‌های خارجی به‌نوعی بخش زیادی از رنج سال‌های فشار حداکثری که بر شانه‌های ملت ایران وارد شده به فراموشی سپرده شود

نقشه کرونایی دولت برای انتخابات ۱۴۰۰

مشرق: هرچند نمی‌توان از بی‌تدبیری تعمدانه در سفرهای نوروزی به‌صورت قطع سخن به میان آورد اما نتایج حاصل‌شده از این بی‌تدبیری دولت، این فضا را مهیا کرده که با خریداری گسترده واکسن‌های خارجی به‌نوعی بخش زیادی از رنج سال‌های فشار حداکثری که بر شانه‌های ملت ایران وارد شده به فراموشی سپرده شود و جریان‌های رسانه‌ای داخلی حامی دولت به همراه جریان‌های رسانه‌ای خارجی به برجسته کردن این اقدام به ظاهر بشردوستانه آمریکا بپردازند.

در این صورت در نگاه افکار عمومی و بدون آنکه بایدن امتیاز ویژه‌ای داده باشد، آمریکای بایدن با آمریکای ترامپ تمایز جدی خواهد داشت. حال شاید هجمه‌های وسیع و شدید دولت علیه وزیر بهداشت بیشتر قابل‌درک باشد. دکتر نمکی به‌عنوان وزیری پرکار با کارنامه‌ای مناسب در مدیریت بحران کرونا با شرایط تحریم بین‌المللی امروز آماج حملات دولت قرار گرفته است؛ این در حالی است که کمتر کسی است که التماس‌ها و قسم‌های او را برای کنترل سفرهای نوروزی از خاطر برده باشد.

به نظر می‌رسد که دولت تلاش می‌کند تا از سویی با خلاصه کردن بی‌تدبیری به شخص دکتر نمکی از زیر بار این فاجعه ملی در کنترل کرونا شانه خالی کند و از سویی دیگر با کنار زدن این وزیر متعهد بتواند واردات گسترده واکسن را به‌عنوان یکی از بندهای توافق برای تطهیر چهره غرب بدعهد و دستاورد سازی برای انتخابات ۱۴۰۰ دنبال کند.

حسن روحانی نقشه کرونایی دولت برای انتخابات ۱۴۰۰ نقشه کرونایی دولت برای انتخابات ۱۴۰۰              300x201

حسن روحانی

نقشه کرونایی دولت برای انتخابات ۱۴۰۰