طبق اظهارات و مستندات ارائه شده توسط سردار جوکار معاون پارلمانی سپاه پاسداران، این مجموعه در بارندگی های قابل توجه ماه های پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری، با باروری ابرها نقش مهمی داشته است.

نقش سپاه در بارندگی ها

طبق اظهارات و مستندات ارائه شده توسط سردار جوکار معاون پارلمانی سپاه پاسداران، این مجموعه در بارندگی های قابل توجه ماه های پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری، با باروری ابرها نقش مهمی داشته است.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اجاره چند فروند هواپیمای ویژه این کار از روسیه اظهار داشت: بدون انجام این کار که محوریت آن را نیروی هوا و فضای سپاه عهده دار شده، با مشکلات بسیار جدی تری در عرصه آب مواجه می شدیم.

نماینده مردم در مجلس افزود: تا پیش از این دولت مجوزی در این خصوص به سپاه نداده بود و به این شدت نیز با مشکل خشکسالی مواجه نشده بودیم.

اشاره برخی کارشناسان به دزدی ابرها دیگر مطلبی بود که این نماینده مجلس با تشریح آن اظهار داشت: وقوع چنین اقداماتی با توجه به پیشرفت های علمی چندان دور از ذهن نیست به طوری که علاوه بر نقشه های هوایی مرز ایران و ترکیه که به نوعی این ادعا را ثابت می کند، ما در افغانستان نیز شاهد این شدت از خشکسالی نبوده ایم.

ابوالفضل ابوترابی نقش سپاه در بارندگی ها نقش سپاه در بارندگی ها                 02 300x168

ابوالفضل ابوترابی

نقش سپاه در بارندگی ها