نماز‌جماعت نیروهای لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
نماز‌جماعت نیروهای لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این تصاویر، که مهر۶۵ در آستانه ماه محرم و در کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، بخشی از مر اسم اقامه نمازجماعت ظهر و عصر رزمندگان لشکر8نجف‌اشرف، نشان داده می‌شود.

نماز‌جماعت نیروهای لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این تصاویر، که مهر۶۵ در آستانه ماه محرم و در کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، بخشی از مر اسم اقامه نمازجماعت ظهر و عصر رزمندگان لشکر۸نجف‌اشرف، نشان داده می‌شود.

یکی از نکات جالب این نماز جماعت، طولانی شدن بیش از حد معمول اولین رکوع آن به دلیل «یاالله» گفتن‌های مکرر رزمندگانی است که دیر به رکعت اول رسیده‌اند.

در پایان نماز هم قرائت دعای نیروها، فیلم‌برداری شده. احتمال دارد این نیروها، اعضای گردان امام‌حسین(ع) لشکر۸نجف‌اشرف باشند.

در آن مقطع قرار بود عملیاتی در این منطقه انجام شود ولی در نهایت عملیات لغو شد.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

نماز‌جماعت نیروهای لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم