پایگاه خبری شهرداری: تاسوعا و عاشورای 99 در نجف آباد، مثل دیگر نقاط کشور حال و هوایی متفاوت داشت ولی یک چیزهایی از آن مثل قبل بود؛ مثل شور و شعور حسینی و برگزار نماز ظهر عاشورا.

نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر

پایگاه خبری شهرداری: تاسوعا و عاشورای ۹۹ در نجف آباد، مثل دیگر نقاط کشور حال و هوایی متفاوت داشت ولی یک چیزهایی از آن مثل قبل بود؛ مثل شور و شعور حسینی و برگزار نماز ظهر عاشورا.

این نماز، به امامت حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد در محل مسجد جامع و بخشی از میدان امام خمینی (باغملی) برگزار شد.

نماز ظهر عاشورای 99 در نجف آباد نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 30 19 39 05 2 300x200

نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد

نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر

 

نماز ظهر عاشورای 99 در نجف آباد نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 30 19 39 10 1024x768
نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد
نماز ظهر عاشورای 99 در نجف آباد نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 30 19 39 10 2 1024x768
نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد
نماز ظهر عاشورای 99 در نجف آباد نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 30 19 39 08 1024x768
نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد
نماز ظهر عاشورای 99 در نجف آباد نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 30 19 39 08 2 1024x768
نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد
نماز ظهر عاشورای 99 در نجف آباد نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 30 19 39 07 1024x768
نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد
نماز ظهر عاشورای 99 در نجف آباد نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 30 19 39 05 1024x768
نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد
نماز ظهر عاشورای 99 در نجف آباد نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 30 19 39 05 2 1024x683
نماز ظهر عاشورای ۹۹ در نجف آباد