خبرگزاری ایمنا، نماز عید فطر نجف آباد در مسجد جامع این شهر را در قالب گزارش تصویری نمایش داده است. تصاویر را رضا قلیچ خانی گرفته   نماز عید فطر در نجف آباد  

خبرگزاری ایمنا، نماز عید فطر نجف آباد در مسجد جامع این شهر را در قالب گزارش تصویری نمایش داده است. تصاویر را رضا قلیچ خانی گرفته

 

نماز عید فطر در نجف آباد