نیروهای بسیجی پایگاه علی ابن ابی طالب و زهرای مرضیه روستای نهضت آباد، نماهنگی زیبا و متفاوت از عزاداری محرم سال 99 در این روستا تهیه و منتشر کرده اند.

نماهنگی زیبا از عزاداری محرم۹۹ در روستای نهضت آباد+فیلم

نیروهای بسیجی پایگاه علی ابن ابی طالب و زهرای مرضیه روستای نهضت آباد، نماهنگی زیبا و متفاوت از عزاداری محرم سال ۹۹ در این روستا تهیه و منتشر کرده اند.

عزاداری اربعین نماهنگی زیبا از عزاداری محرم۹۹ در روستای نهضت آباد+فیلم نماهنگی زیبا از عزاداری محرم۹۹ در روستای نهضت آباد+فیلم               6 300x211

نماهنگی زیبا از عزاداری محرم۹۹ در روستای نهضت آباد+فیلم