نماهنگ زیبای «بارکد 626» را گروه «ماوا» به کارگردانی مهران علوی با همکاری گروه سرود وصال با موضوع حمایت از تولید ملی چندین ماه پیش ساخته است.

نماهنگی زیبا برای تولید ملی+فیلم

نماهنگ زیبای «بارکد ۶۲۶» را گروه «ماوا» به کارگردانی مهران علوی با همکاری گروه سرود وصال با موضوع حمایت از تولید ملی چندین ماه پیش ساخته است.

تولید ملی نماهنگی زیبا برای تولید ملی+فیلم نماهنگی زیبا برای تولید ملی+فیلم                   2 183x300

تولید ملی

نماهنگی زیبا برای تولید ملی+فیلم