نمایشگاه اقتصاد مقاومتی بسیج+ تصاویر
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی بسیج+ تصاویر

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی بسیج نجف آباد تا ۷ اسفند ماه به مناسبت هفته نجف آباد در بنیاد خامنه ای دایر خواهد بود.

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی بسیج نجف آباد تا ۷ اسفند ماه به مناسبت هفته نجف آباد در بنیاد خامنه ای دایر خواهد بود.