نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در جوزدان
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در جوزدان

ایمنا:رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد گفت: نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و دستاوردهای امامزاده ساره مریم(س) در ۲۵ غرفه تا ۲۰ فروردین میزبان شهروندان و گردشگران خواهد بود.  

ایمنا:رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد گفت: نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و دستاوردهای امامزاده ساره مریم(س) در ۲۵ غرفه تا ۲۰ فروردین میزبان شهروندان و گردشگران خواهد بود.