در طول بیست سال گذشته بیش از پانزده نمایشگاه و چندین بازارچه از توانمندی های معلولان نجف آباد برپا شده است. از حدود پنج هزار معلول نجف آبادی، نزدیک به هفتصد نفر در شاخه های مختلف هنری فعالیت دارند. نداشتن اعتماد به نفس، مناسب نبودن معابر و اجرا نشدن قوانین مربوطه از مهم ترین مشکلات معلولان است.

نمایشگاه توانمندی های معلولان نجف آباد+فیلم

در طول بیست سال گذشته بیش از پانزده نمایشگاه و چندین بازارچه از توانمندی های معلولان نجف آباد برپا شده است. از حدود پنج هزار معلول نجف آبادی، نزدیک به هفتصد نفر در شاخه های مختلف هنری فعالیت دارند. نداشتن اعتماد به نفس، مناسب نبودن معابر و اجرا نشدن قوانین مربوطه از مهم ترین مشکلات معلولان است.

این گزارش را خبرگزاری صدا و سیما تهیه کرده و در آن با طراوت مدیر عامل انجمن معلولان و قناعتکار رییس بهزیستی شهرستان نیز مصاحبه شده است.

این نمایشگاه تا ۱۷ آذر ماه در حسینیه نصیر در میدان حضرت امام (باغملی) برپا خواهد بود.

نمایشگاه معلولان نمایشگاه توانمندی های معلولان نجف آباد+فیلم نمایشگاه توانمندی های معلولان نجف آباد+فیلم                 230x300

نمایشگاه معلولان

نمایشگاه توانمندی های معلولان نجف آباد+فیلم