خبرگزاری صدا و سیما: موزه ملی علوم و فناوری ایران، نخستین نمایشگاه سیار خود در سال جاری را با عرضه ۴۶ اثر در بخش های مکانیک، علوم فناوری و نجوم در محل فرهنگسرای خارون برپا کرده است.

نمایشگاه سیار موزه ملی و فناوری در نجف آباد+فیلم

خبرگزاری صدا و سیما: موزه ملی علوم و فناوری ایران، نخستین نمایشگاه سیار خود در سال جاری را با عرضه ۴۶ اثر در بخش های مکانیک، علوم فناوری و نجوم در محل فرهنگسرای خارون برپا کرده است.

نمایشگاه تا ۲۱اردیبهشت برقرار خواهد بود.

 

نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری نمایشگاه سیار موزه ملی و فناوری در نجف آباد+فیلم نمایشگاه سیار موزه ملی و فناوری در نجف آباد+فیلم              214x300

نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری

 

نمایشگاه سیار موزه ملی و فناوری در نجف آباد+فیلم