سفیران نیوز: رییس دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه سمیه گفت: در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی اصفهان که بعد از چهار روز در آخرین روز خرداد ماه سال جاری به کار خود پایان داد، برگزیده ای از صنایع دستی دانشجویان این دانشکده به نمایش درآمد.

نمایش آ‌ثار دانشجویان سمیه در نمایشگاه بین المللی + تصاویر

سفیران نیوز: رییس دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه سمیه گفت: در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی اصفهان که بعد از چهار روز در آخرین روز خرداد ماه سال جاری به کار خود پایان داد، برگزیده ای از صنایع دستی دانشجویان این دانشکده به نمایش درآمد.

الهام ایمانیان با اشاره به حضور سیزده کشور خواهر خوانده اصفهان از جمله روسیه، پاکستان، چین و مجارستان در این نمایشگاه اعلام کرد: در این نمایشگاه که با حضور سیصد مشارکت کننده در ۹ هزار متر مربع برگزار شد، دانشکده سمیه با ارائه آثار هنری دانشجویان خود علاوه بر معرفی توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری در این بخش، با دیگر مجموعه های شرکت کننده نیز تعامل سازنده ای برقرار کرد.

ایمانیان از توزیع بروشور مربوط به معرفی توانمندی های این مجموعه برای بازدید کنندگان از غرفه خبر داد و بیان داشت: معرفی صنایع دستی اصیل هر منطقه و تلاش برای احیای آن، گام بلندی به سوی رونق اقتصادی خواهد بود.

رییس شورای صنایع دستی آسیا و اقیانویسه، وزیر امورخارجه و معاون رئیس جمهور از جمله مدیران ارشد بازدید کننده از این نمایشگاه محسوب می شدند.

دانشکده سمیه نمایش نمایش آ‌ثار دانشجویان سمیه در نمایشگاه بین المللی + تصاویر             7 300x225

آثار هنری دانشجویان دانشکده سمیه

آثار هنری نمایش نمایش آ‌ثار دانشجویان سمیه در نمایشگاه بین المللی + تصاویر             6 300x169

آثار هنری دانشجویان دانشکده سمیه

صنایع دستی نمایش نمایش آ‌ثار دانشجویان سمیه در نمایشگاه بین المللی + تصاویر             5 300x169

آثار هنری دانشجویان دانشکده سمیه

صنایع دستی دانشجویان نمایش نمایش آ‌ثار دانشجویان سمیه در نمایشگاه بین المللی + تصاویر             2 300x169

آثار هنری دانشجویان دانشکده سمیه

نجف آباد نیوز