تأکید مردم نجف آباد بر عزت استقلال و اقتدار ملی با سی و هفتمین راهپیمایی فجر پیروزی انقلاب اسلامی

تأکید مردم نجف آباد بر عزت استقلال و اقتدار ملی با سی و هفتمین راهپیمایی فجر پیروزی انقلاب اسلامی