بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب، شاهد دستاوردهای بزرگی بوده ایم و در عین حال با مشکلاتی نیز دست و پنجه نرم می کنیم که مهمترین شرط رفع آن ها، یک انقلاب دیگر است و این بار در سطح مدیریت کشور.

نوبت انقلاب مدیریتی است

بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب، شاهد دستاوردهای بزرگی بوده ایم و در عین حال با مشکلاتی نیز دست و پنجه نرم می کنیم که مهمترین شرط رفع آن ها، یک انقلاب دیگر است و این بار در سطح مدیریت کشور.

مدیران کنونی کشور که در قوای سه گانه و دیگر مجموعه ها مشغول کار هستند را می توان به چند دسته تقسیم کرد. یک دسته که تعدادشان کم هم نیست، کسانی هستند که از اولین روزهای پیروزی انقلاب، متصدی پست های مختلف مدیریتی شده اند و با وجود تعهدی که به نظام و آرمانهایش دارند، کهولت سن، انگیزه و نیروی مورد نیاز برای حل مشکلات را از آن ها گرفته.

گروهی دیگر نیز با وجود سوابق انقلابی در دهه شصت، به تدریج به اشرافی گری و دنیاطلبی آلوده شده اند و نه تنها انگیزه ای برای حل مشکلات ندارند، بلکه در بیشتر موارد برای تحقق منافع خود، باری هم به مشکلات موجود می افزایند.

تعداد زیادی جوان انقلابی و پرانگیزه هم داریم که به دلایل مختلف سهم چندانی از بدنه مدیریت کشور نبرده اند و خطر بی انگیزه شدن، تهدیدشان می کند.

به هر حال همان گونه که در شهر خودمان نیز تجربه کرده ایم، نشاط جوانی و مدیریت جهادی بسیاری از مشکلات پیچیده را حل خواهد کرد و به قول رهبر معظم انقلاب «ما مشکل غیر قابل حل نداریم».

استفاده از ظرفیت جوانان، در مقاطع حساس نظام اسلامی همچون سال های دفاع مقدس به خوبی جواب داده و در شرایط کنونی هم که شاهد جنگ همه جانبه نظام سلطه بر علیه ایران هستیم، چاره ای جز میدان دادن به مدیران جوان با کفایت نداریم.

مدیریت انقلابی

مدیریت انقلابی

نوبت انقلاب مدیریتی است