متاسفانه در ترمیم ترانشه های ایجاد شده توسط پیمانکاران دستگاه های خدمات رسان با برخی مشکلات مواجه هستیم که بیشتر شهروندان به علت بی اطلاعی از قوانین موجود، آن را به حساب شورا و شهرداری می نویسند در حالی که خود پیمانکار موظف به ترمیم اصولی ترانشه های ایجاد شده است.

نوشتن خرابی ترانشه به حساب شهرداری نجف آباد

متاسفانه در ترمیم ترانشه های ایجاد شده توسط پیمانکاران دستگاه های خدمات رسان با برخی مشکلات مواجه هستیم که بیشتر شهروندان به علت بی اطلاعی از قوانین موجود، آن را به حساب شورا و شهرداری می نویسند در حالی که خود پیمانکار موظف به ترمیم اصولی ترانشه های ایجاد شده است.

پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف آباد از کار عظیم صورت گرفته در بخش آسفالت معابر شهری طی چهار سال گذشته خبر داد و بیان داشت: به دلیل خرابی های زیاد موجود در این عرصه، بعضا حجم بالای کارهای صورت گرفته در این بخش چندان به چشم نمی آید ولی این روند در سال آینده نیز با قدرت ادامه خواهد داشت.
مسعود منتظری از فعالیت شرکت های خدمات رسان به ویژه آب و فاضلاب به عنوان مهمترین محدودیت ایجاد شده در مسیر بهسازی معابر شهری نام برد و گفت: عدم اجرای انشعاب منازل در مسیرهای لوله گذاری شده از جمله شاخص ترین موانع سر راه شهرداری برای اجرای روکش یا آسفالت معابر محسوب می شود و از مسئولان مربوطه انتظار همکاری بیشتری در این زمینه داریم.

تحول در فضای سبز نجف آباد
شهردار نجف آباد اظهار داشت: با توجه به محدودیت شدید منابع سفره های آب زیر زمینی و اختصاص ۱۲۰لیتر در ثانیه از پساب تصفیه خانه فاضلاب نجف آباد به آبیاری فضای سبز، تکمیل شبکه توزیع پساب در سطح مناطق پنج گانه در اولویت قرار دارد.

مسعود منتظری از تحولی چشمگیر در فضای سبز نجف آباد خبر داد و گفت: از اسفند ماه سال جاری حذف درختان آفت زده و آسیب دیده بر اثر تنش های آبی در معابر اصلی شهر شروع خواهد شد و جای آن ها را درختان جوان مقاوم به خشکسالی و انواع آفات خواهد گرفت تا شاهد اثر بخشی بهتر فضای سبز در موضوع زیبایی شهر و مقابله با آلودگی هوا باشیم.

مسعود منتظری نوشتن خرابی ترانشه به حساب شهرداری نجف آباد نوشتن خرابی ترانشه به حساب شهرداری نجف آباد             1 300x200

مسعود منتظری

نوشتن خرابی ترانشه به حساب شهرداری نجف آباد