یاغیان در سال‌های قحطی، پناه مردم گرسنه بودند. درب انبارها را می‌شکستند و ذخایر اربابان و محتکرین را در اختیار مردم می‌گذاشتند و حتی به صورت غذای گرم و پخته از آنان پذیرایی می‌کردند.

نکات مثبت یاغیان نجف آباد

یاغیان در سال‌های قحطی، پناه مردم گرسنه بودند. درب انبارها را می‌شکستند و ذخایر اربابان و محتکرین را در اختیار مردم می‌گذاشتند و حتی به صورت غذای گرم و پخته از آنان پذیرایی می‌کردند.

قلعه‌ی «لای بید» مقر رضاخان مرکز توجه گرسنگانی بود که راه به جایی نمی‌بردند. احمد کرمی به نقل از یکی از پیران ورنامخواست می‌نویسد: «به نظر من، جعفرقلی و رضاخان جوزدانی، هرچه که بد کرده باشند؛ اما باز خداوند در یک بابت آنها را بیامرزد. چون اگر آنها نبودند، در سال قحطی بیشتر مردم دهات لنجانات بالا از گرسنگی مرده بودند. این‌ها با شکستن درب انبارهای ثروتمندان و مصادره‌کردن مواد خوراکی موجود در آنها، جان هزاران انسان را از مرگ حتمی نجات دادند.»

*رسالۀ دیاریۀ «خوراکوشک»، ویراست پُر و پیمانی از دیباچۀ دیار نون. به قلم «علی یزدانی». کاری از انتشارات مهر زهرا (س)

کتاب خوراکوشک نکات مثبت یاغیان نجف آباد نکات مثبت یاغیان نجف آباد                  213x300

کتاب خوراکوشک

نکات مثبت یاغیان نجف آباد