نگاه بایدن هم خصمانه است
نگاه بایدن هم خصمانه است
نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: بایدن نیز مانند ترامپ نگاه خصمانه به ایران دارد و سگ زرد برادر شغال است. اظهارات اخیر بایدن علیه ایران و ادعای او در خصوص دخالت ایران در مناقشه قره باغ چهره واقعی او را نشان داد.

نگاه بایدن هم خصمانه است

نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: بایدن نیز مانند ترامپ نگاه خصمانه به ایران دارد و سگ زرد برادر شغال است. اظهارات اخیر بایدن علیه ایران و ادعای او در خصوص دخالت ایران در مناقشه قره باغ چهره واقعی او را نشان داد.

ابوالفضل ابوترابی گفت: هدف این دو حزب در باطن یکی است و در نهایت هر دو هماهنگ کننده و تأمین کننده منافع لابی صهیونیست هستند.

ابوترابی اضافه داشت: برخی این نگاه را دارند که با رییس جمهور شدن بایدن مشکلات کشورمان برطرف شده و قیمت دلار کاهش می یابد، ولی صد در صد این اتفاق نمی افتد و نباید به تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد کشور امید داشته باشیم. تنها راه برون رفت از مشکلات، نگاه به درون و ارائه راهکار و مدیریت داخلی با هدف توانمند سازی اقتصاد کشور است.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

نگاه بایدن هم خصمانه است