نگران آینده کاشی اصفهان هستم
نگران آینده کاشی اصفهان هستم
رییس دادگستری شهرستان گفت: با وجود رونق تولید در کارخانه کاشی اصفهان و بهبود نسبی شرایط این مجموعه، نگران آینده این مجموعه به خصوص در موضوع وضعیت حقوقی سهامداران قبلی هستم و این موضوع را به مسئولان شهرستان و استان نیز انعکاس داده‌ام.

نگران آینده کاشی اصفهان هستم

رییس دادگستری شهرستان گفت: با وجود رونق تولید در کارخانه کاشی اصفهان و بهبود نسبی شرایط این مجموعه، نگران آینده این مجموعه به خصوص در موضوع وضعیت حقوقی سهامداران قبلی هستم و این موضوع را به مسئولان شهرستان و استان نیز انعکاس داده‌ام.

احمد براتی گفت: مدیریت جدید این مجموعه همانند نفرات قبلی که طی سال‌های اخیر مسئولیت این کارخانه را بر عهده گرفته بودند، هیچ وثیقه‌ای به دستگاه‌های نظارت‌کننده ارائه نداده و اگر مثل مدیران قبلی، مجموعه را با مطالبات سنگین رها کند و برود، هیچ ابزاری برای مطالبه تعهداتش نداریم.

براتی، عملکرد مالی این کارخانه را برای مسئولان ارشد شهرستان، غیرشفاف دانست و ادامه داد: متاسفانه مدیریت فعلی شرکت هم همکاری مورد انتظار را با بازرسان معرفی شده نداشته و در خصوص طلبکارانی که لیست‌شان ارائه شده هم تاکنون شواهدی از پرداخت دیون دیده نشده است.

رییس دادگستری شهرستان، مجموع بدهی این کارخانه را نامشخص و رشدیافته در مقاطع مدیریتی مختلف طی سال‌های گذشته دانست و اعلام داشت: فعال شدن خطوط تولید کارخانه و جذب نیروی جدید، اخبار خوبی است ولی بدون ارائه وثیقه مناسب و شفافیت عملکرد مالی کارخانه، نمی‌توان نسبت به رفع کامل مشکلات در آینده، به طور قاطع اظهار نظر کرد.

احمد براتی رییس جدید دادگستری نجف آباد

احمد براتی رییس جدید دادگستری نجف آباد

نگران آینده کاشی اصفهان هستم