مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) نجف آباد گفت: یکی از نیکوکاران این شهرستان تعداد یک هزار و ۱۱۰ دست پوشاک برای توزیع بین نیازمندان به کمیته امداد اهدا کرد. عباسعلی لچینانی اظهار داشت: کمک های خیرین و نیکوکاران در رفع مشکلات مددجویان و نیازمندان راهگشا بوده و بسیاری از نیازهای ایشان را تأمین می کند. […]

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) نجف آباد گفت: یکی از نیکوکاران این شهرستان تعداد یک هزار و ۱۱۰ دست پوشاک برای توزیع بین نیازمندان به کمیته امداد اهدا کرد.

اهدای ۱۱۱۰ دست پوشاک به نیازمندان اهدای ۱۱۱۰ دست پوشاک به نیازمندان IMG12131642عباسعلی لچینانی اظهار داشت: کمک های خیرین و نیکوکاران در رفع مشکلات مددجویان و نیازمندان راهگشا بوده و بسیاری از نیازهای ایشان را تأمین می کند.

وی با اشاره به همراهی های همیشگی این قشر از جامعه با برنامه های حمایتی کمیته امداد تصریح کرد: در همین راستا یکی از خیرین شهرستان تعداد یک هزار و ۱۱۰ دست پوشاک به ارزش ۵۵۰ میلیون ریال به کمیته امداد اهدا تا بین خانواده های ایتام و طرح محسنین توزیع شود.

 مدیر کمیته امداد نجف آباد به کمک های حامیان نیکوکار در طرح اکرام ایتام نیز اشاره و اضافه کرد: ۵۷۳ یتیم این شهرستان از حمایت های ۱۶۳۵ حامی نیکوکار برخوردار بوده و در سال گذشته حامیان بیش از ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به ایتام مساعدت کرده اند.

گفتنی است بیش از ۱۵۸۰۰ نفر در قالب ۸۳۵۰ خانوار، تحت حمایت کمیته امداد نجف آباد بوده و از خدمات حمایتی این کمیته استفاده می کنند