با وجود مرمت و زیباسازی چندین باره دیوار حسینیه مرحوم حاج غلامحسین معینی در جنوب باغ ملی نجف آباد، نصب آگهی های ترحیم و تراکت های تبلیغاتی همچنان این اثر ارزشمند را آزار می دهند. به نظر می رسد علاج این مشکل را باید در رفع برخی معضلات فرهنگی در خودمان جستجو کنیم. به گفته […]

با وجود مرمت و زیباسازی چندین باره دیوار حسینیه مرحوم حاج غلامحسین معینی در جنوب باغ ملی نجف آباد، نصب آگهی های ترحیم و تراکت های تبلیغاتی همچنان این اثر ارزشمند را آزار می دهند.

به نظر می رسد علاج این مشکل را باید در رفع برخی معضلات فرهنگی در خودمان جستجو کنیم.

به گفته یکی از اعضای خانواده مرحوم معینی، این دیوار تاکنون ۲ مرتبه با هزینه شخصی و یک بار نیز توسط شهرداری در سال ۹۲ بازسازی شده ولی هر بار با هجوم آگهی های مختلف، زیبایی خود را از دست می دهد.

(ارسال خبر و تصاویر توسط «محمد معینی )