هدر رفتن ۱۰ میلیارد تومان از عوارض نجف آباد
هدر رفتن ۱۰ میلیارد تومان از عوارض نجف آباد
«آخرین_خبر_نجف‌آباد»: مدیر عامل شرکت پسماند شهری نجف آباد: انتظار داریم مردم به زمان بیرون گذاشتن زباله اهمیت دهند زیرا جمع‌آوری ۵۰ تن زباله‌ خارج از نوبت در روز هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان را به بدنه شرکت پسماند شهری و شهرداری تحمیل می‌کند.

هدر رفتن ۱۰ میلیارد تومان از عوارض نجف آباد

«آخرین_خبر_نجف‌آباد»: مدیر عامل شرکت پسماند شهری نجف آباد: انتظار داریم مردم به زمان بیرون گذاشتن زباله اهمیت دهند زیرا جمع‌آوری ۵۰ تن زباله‌ خارج از نوبت در روز هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان را به بدنه شرکت پسماند شهری و شهرداری تحمیل می‌کند. تقریبا دو برابر بودجه تعیین شده این شرکت، برای جمع‌آوری زباله‌ها هزینه می‌شود.

سعید خزائیلی ادامه داد:اگر روند خارج از نوبت بیرون‌گذاری زباله‌ها ادامه یابد ناچاریم که مدتی خدمات خارج از زمان را متوقف کنیم تا زمان‌بندی نهادینه شود.
وی خاطر نشان کرد: از شهرستان نجف‌آباد و چند شهر اطراف به عنوان سهامداران شرکت پسماند، روزانه حدود ۲۰۰ تن زباله جمع آوری می شود که ۵ تن آن نایلون و پلاستیک غیرقابل جداسازی است. باید در فروشگاه‌ها و نانوایی‌ها نایلون حذف شود و مردم از کیسه‌های پارچه‌ای یا یکبار مصرف استفاده کنند.

بازیافت زباله در نجف آباد

بازیافت زباله در نجف آباد

هدر رفتن ۱۰ میلیارد تومان از عوارض نجف آباد