مشرق: اهدای بسته‌های تبرکی آستان قدس رضوی توسط گروه خادمیان رضوی در یکی از بیمارستان‌های قم ، پزشکان، پرستاران و بیماران را منقلب کرد.

هدیه‌ای که بیماران و کادر درمانی را منقلب کرد+فیلم

مشرق: اهدای بسته‌های تبرکی آستان قدس رضوی توسط گروه خادمیان رضوی در یکی از بیمارستان‌های قم ، پزشکان، پرستاران و بیماران را منقلب کرد.

قرنطینه کرونا در نجف آباد هدیه‌ای که بیماران و کادر درمانی را منقلب کرد+فیلم هدیه‌ای که بیماران و کادر درمانی را منقلب کرد+فیلم photo 2020 03 11 05 23 49 300x200

قرنطینه کرونا در نجف آباد