هزینه ۱۳هزار میلیاردی ریل‌باس نجف‌آباد
هزینه ۱۳هزار میلیاردی ریل‌باس نجف‌آباد
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: اجرای کامل خط ریل‌باس نجف‌آباد به اصفهان، با قیمت‌های فعلی، حدود 13هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که نیمی از آن‌را قرار است دولت تامین کرده و بقیه را شهرداری‌های مبدا و مقصد و شهرهای در مسیر محقق سازند.

هزینه ۱۳هزار میلیاردی ریل‌باس نجف‌آباد

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: اجرای کامل خط ریل‌باس نجف‌آباد به اصفهان، با قیمت‌های فعلی، حدود ۱۳هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که نیمی از آن‌را قرار است دولت تامین کرده و بقیه را شهرداری‌های مبدا و مقصد و شهرهای در مسیر محقق سازند.

ابوالفضل ابوترابی در مقایسه ریل‌باس و مترو بیان داشت: در مترو که از برق استفاده می‌شود، حداکثر سرعت حرکت قطار حدود ۸۵کیلومتر در ساعت است ولی در ریل‌باس، از سوخت گازوئیل استفاده می‌شود که هم هزینه نگهداری و تعمیرات را به شدت کاهش می‌دهد و هم امکان جابه‌جایی با حداکثر سرعت ۱۲۰کیلومتر را فراهم می‌کند.

ابوترابی، ریل‌باس را تکنولوژی روز کشورهای پیشرفته دنیا هم‌چون کره‌جنوبی دانست و اضافه کرد: چون تجهیزات ریل‌باس را می‌توانیم در داخل تولید کنیم، هزینه اجرایی طرح به نسبت مترو، حدود یک‌سوم کاهش پیدا می‌کند.

نماینده مردم در مجلس با اشاره به فراهم شدن مقدمات کلنگ‌زنی ریل‌باس نجف‌آباد از مبداء دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد در آینده‌ای نزدیک اظهار داشت: مسیر این خط به گونه‌ای طراحی شده که آزادسازی‌های خاص و پرهزینه‌ای به جز چندین پلاک در کهریزسنگ مورد نیاز نیست که بیشتر آن‌ها نیز در حال حاضر انجام گرفته است.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

هزینه ۱۳هزار میلیاردی ریل‌باس نجف‌آباد