هشت رتبه برتر دانشگاه آزاد نجف آباد در جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی
هشت رتبه برتر دانشگاه آزاد نجف آباد در جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی

رگزیدگان اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد نجف آباد در نوزدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی مشخص شدند. نوزدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی با فراخوان آثار هنری، پژوهشی وادبی در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور بیش از دویست نفر دانشگاهیان وارسال آثار […]

رگزیدگان اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد نجف آباد در نوزدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی مشخص شدند.
نوزدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی با فراخوان آثار هنری، پژوهشی وادبی در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور بیش از دویست نفر دانشگاهیان وارسال آثار ایشان به جشنواره کشوری آغاز گردید.
پس از انجام مراحل داوری بصورت سراسری حائزین رتبه های مختلف کشوری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در این جشنواره موفق به کسب هشت رتبه برتر شدند.
بر این اساس، دکتر محمد نادری دهکردی در رشته تولید نرم افزار قرآنی رتبه سوم کشور، دکتر سیدعلی مجابی در رشته نقاشی رتبه دوم کشور، ساناز رفیعی رتبه سوم کشور درجشنواره هنردینی در رشته خطاطی، نفیسه صادقی رتبه اول کشور در جشنواره هنر دینی در رشته طراحی پوستر، مرضیه عباسی رتبه سوم کشور در جشنواره هنر دینی در رشته نقاشی خط، منیره سادات منزوی رتبه اول رشته حفظ ده جز منطقه ای، محمدرضا ابراهیمی رتبه سوم کشور درجشنواره پژوهش دینی در رشته نرم افزار قرآنی، مجید رستگاری نجف آبادی رتبه سوم کشور در جشنواره هنردینی در رشته عکاسی، علیرضا پورشبان نجف آبادی رتبه دوم کشور درجشنواره هنردینی در رشته عکاسی و زهرا محققیان‌ رتبه اول مسابقات شفاهی منطقه در رشته حفظ ۲۰جزء قرآن کریم را کسب نمودند.