هشدار برای  گسترش خوانندگی مذهبی زنان
هشدار برای  گسترش خوانندگی مذهبی زنان

متاسفانه اخیرا بعضی بانوانی که برای اجرای مولودی خوانی به مجالس زنانه خانگی دعوت می شوند، بدون هیچ گونه توجیه خاصی، از بلندگو با صدایی بلند برای اجرای برنامه خود استفاده می کنند به طوریکه صدای آواز آنها حتی تا دهها خانه دورتر نیز به وضوح شنیده می شود. این معضل وقتی حساس تر می […]

متاسفانه اخیرا بعضی بانوانی که برای اجرای مولودی خوانی به مجالس زنانه خانگی دعوت می شوند، بدون هیچ گونه توجیه خاصی، از بلندگو با صدایی بلند برای اجرای برنامه خود استفاده می کنند به طوریکه صدای آواز آنها حتی تا دهها خانه دورتر نیز به وضوح شنیده می شود.

این معضل وقتی حساس تر می شود که بدانیم چنین مجالسی به اسم ائمه اطهار و مناسبت های مذهبی برگزار و صدایی را که شما از حنجره یک زن خواننده میشنوید چیزی جز تکرار اسم مبارک این بزرگان در قالب اشعار و ملودی های مختلف نیست.

به نظر نویسنده انتقاد اصلی در این میان متوجه خود مردم و به خصوص بانیان چنین مجالسی است که به مجری بر خلاف تمامی قوانین شرعی و عرفی، صدای خود را فراتر از آنچه که مورد نیاز مجلس است به گوش دهها خانه اطراف نیز برساند.

مشخص نیست اگر این خانم ها به انگیزه مذهب و گرامیداشت جایگاه ائمه چنین برنامه هایی را برگزار می کنند پس چرا به دستورات و تاکیدات آنها در دیگر زمینه ها بی توجهی کرده و صدای موزون یک زن نامحرم را به گوش مردانی می رسانند که شاید بسیاری از آنها ناخودآگاه با شنیدن چنین آواهایی به یاد خوانندگان زن قبل از انقلاب و ماهواره ای می افتند.

این سوال مهم نیز باقی می ماند که چگونه زنان و دخترانی که اکثرا مقید به آداب دینی نیز هستند به خود اجازه حضور در چنین مجالسی را بدون کوچکترین اعتراض به نحوه مدیریت آنها می دهند؟

به هر حال همیشه نمی توان تقصیر بروز و گسترش معضلات فرهنگی و اجتماعی را به گردن مسئولان و یا تهاجم فرهنگی دشمن انداخت و در بسیاری موارد نیز باید علت ناهنجاری های جامعه را در افعال و عملکرد ناصحیح خود جستجو کنیم که با تکرار برخی رفتار ها بدترین نوع بدعت را برای دین مظلوم اسلام به یادگار می گذاریم.