کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که نیمه اول اسفند62 در منطقه جفیر در نزدیکی جزایر مجنون، توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، هلی‌برن نیروها و امکانات لشکر8نجف‌اشرف به جزایر مجنون توسط بالگردهای شینوک هوانیروز ارتش، طی عملیات خیبر، به تصویر کشیده شده است.

هلی‌برن نیروها و تدارکات لشکر۸نجف به جزایر مجنون+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که نیمه اول اسفند۶۲ در منطقه جفیر در نزدیکی جزایر مجنون، توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، هلی‌برن نیروها و امکانات لشکر۸نجف‌اشرف به جزایر مجنون توسط بالگردهای شینوک هوانیروز ارتش، طی عملیات خیبر، به تصویر کشیده شده است.

در ثانیه‌های ابتدایی فیلم نیز، اصفهانی با طنازی‌های همیشگی‌اش، به سراغ یکی از نیروهای لشکر رفته و قوطی کنسرو را در دستان او نشان می‌دهد. اصفهانی، او را با نام شریف مخاطب قرار می‌دهد ولی این امکان نیز وجود دارد که او غلامرضا شفیعی باشد.

در بخش‌های دیگر این فیلم نیز حضور نیروها در اطراف بالگردها، مدیریت انتقال توسط خلبانان هوانیروز و خدمه بالگرد و انتقال اقلام تدارکاتی از تویوتاها، به تصویر کشیده شده است.

تصاویر، آرشیوی است.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

هلی‌برن نیروها و تدارکات لشکر۸نجف به جزایر مجنون+فیلم