آنا: رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد از برگزاری همایش ملی «تولید دانش سلامتی در مواجهه با كرونا و حكمرانی در جهان پساكرونا» با ۱۰ محور در این دانشگاه خبر داد.

همایش ملی تولید دانش سلامتی در دانشگاه آزاد نجف آباد

آنا: رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد از برگزاری همایش ملی «تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پساکرونا» با ۱۰ محور در این دانشگاه خبر داد.

امیررضا نقش گفت: این همایش به همت مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی این دانشگاه، آبان سال جاری به‌صورت تلفیقی مجازی و حضوری برگزار می‌شود.

وی استفاده از تجربیات، تلاش‌ها، تحقیقات و اقدامات صاحب‌نظران و متخصصان درگیر با ویروس کرونا و بررسی و تکمیل دانش حکمرانی در جهان پساکرونا را ازجمله اهداف برگزاری این همایش برشمرد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد بیان کرد: این همایش در موضوع اصلی دستیابی به دانش سلامتی و با ١٠ محور بین‌رشته‌ای نظام سلامت از جمله مدیریت، حقوق، روانشناسی، محیط زیست، سبک زندگی، فنی مهندسی،  تجارب تاریخی بحران و بیماری در جهان، آموزش، پژوهش و فناوری برگزار خواهد شد.

رییس دانشگاه آزاد همایش ملی تولید دانش سلامتی در دانشگاه آزاد نجف آباد همایش ملی تولید دانش سلامتی در دانشگاه آزاد نجف آباد            300x200

امیر رضا نقش

همایش ملی تولید دانش سلامتی در دانشگاه آزاد نجف آباد