کلید واژه «آتش زدن» کالای قاچاق را رهبری بارها مورد تاکید قرار داده ولی مثل خیلی دیگر از توصیه های ناصحانه، کمتر مسئولی دنبال اجرایش رفته و نتیجه اش شده حال نزار بازار.

همه را آتش بزنید

کلید واژه «آتش زدن» کالای قاچاق را رهبری بارها مورد تاکید قرار داده ولی مثل خیلی دیگر از توصیه های ناصحانه، کمتر مسئولی دنبال اجرایش رفته و نتیجه اش شده حال نزار بازار.

کشف کالای قاچاق و اقلام احتکاری، خبری است که زیاد می شنویم ولی تاثیرش در بازار را کمتر می بینیم.  متخلف، چندین بار جریمه شده ولی ترسی از تکرار جرم ندارد.

اگر کشفیات احتکار یا قاچاق را در همان محل و با کمترین معطلی، نابود می کردید، به این حال و روز نمی رسیدیم. آقایان مسئول در دولت و نمایندگان مجلس! سال ها، حقوق خوب گرفته ای برای چنین شرایطی. تکانی به خودت بده و کاری بکن.

قانون بگذارید اگر کسی انباری را معرفی کرد، درصدی از کل ارزش کالاها را جایزه بگیرد و انبار نیز بلافاصله بعد از تخلیه، تخریب شود. هزینه نابودی کالا و انبارش را هم از متخلف بگیرید. ۱۰تا برخورد این طوری اگر داشتید، دیگه کسی جرات مکیدن خون مردم را نخواهد داشت.

جنگ است و مرد جنگی می خواهیم. عرضه و جربزه اش را ندارید، کنار بکشید و بگذارید جوان های انقلابی، سال ها مدیریت اشتباه شما را جبران کنند. باورکنید که بیشتر مشکلات ما را همین مدیران پیر و شکم سیر درست کرده اند و در کمال وقاحت به جای عذرخواهی، فراکنی کرده و تقصیر را به گردن کسانی می اندازند که در اوج مظلومیت، وظیفه شان را انجام داده اند.

آتش زدن کالای قاچاق

آتش زدن کالای قاچاق

همه را آتش بزنید