صدا و سیما: مجتبی راعی فرماندار نجف آباد از همکاری بیش از 90درصد از اصناف شهر نجف آباد در اجرای طرح تعطیلی برخی مشاغل، بعد از ساعت 6 عصر، در راستای مهار شیوع کرونا خبر داده است.

همکاری ۹۰درصدی کسبه نجف آباد در محدودیت های کرونایی

صدا و سیما: مجتبی راعی فرماندار نجف آباد از همکاری بیش از ۹۰درصد از اصناف شهر نجف آباد در اجرای طرح تعطیلی برخی مشاغل، بعد از ساعت ۶ عصر، در راستای مهار شیوع کرونا خبر داده است.

برخی شهروندان شرکت کننده در این مصاحبه نیز خواستار تعطیلی بانک ها شده اند. یکی از شهروندان می گوید: بانک ها را هم تعطیل کنند تا ما راحت برویم در خانه مان.

فرماندار نجف آباد همکاری ۹۰درصدی کسبه نجف آباد در محدودیت های کرونایی همکاری ۹۰درصدی کسبه نجف آباد در محدودیت های کرونایی                           1 300x197

فرماندار نجف آباد

همکاری ۹۰درصدی کسبه نجف آباد در محدودیت های کرونایی