رسا:  ابوالفضل ابوترابی با اشاره به برنامه پیچیده دشمن بر علیه عفاف و حجاب گفت: مهمترین دغدغه و مشکلات این روزهای مردم، مسائل معیشتی و بیکاری است ولی دست هایی در کار است تا فکر و دغدغه مردم را از مسائل اصلی دور کنند تا بتوانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی از آن بهره برداری سیاسی داشته باشند.

هنجارشکنی برای بهره برداری سیاسی در انتخابات

رسا:  ابوالفضل ابوترابی با اشاره به برنامه پیچیده دشمن بر علیه عفاف و حجاب گفت: مهمترین دغدغه و مشکلات این روزهای مردم، مسائل معیشتی و بیکاری است ولی دست هایی در کار است تا فکر و دغدغه مردم را از مسائل اصلی دور کنند تا بتوانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی از آن بهره برداری سیاسی داشته باشند.

ابوترابی اضافه کرد:سیاسی کردن مسأله حجاب پنجره ای برای نفوذ دشمن در راستای بهره برداری در انتخابات مجلس  و دوقطبی کردن جامعه تحت عنوان حامیان بی حجابی و حامیان حجاب اجباری است. حالا که نتوانستند در بحث اقتصاد و اشتغال زایی و صدها مسائل دیگر قدم مثبت بردارند درصدد  هستند که از این موضوع استفاده کنند.

وی برخورد با هنجار شکنان را وظیفه ذاتی نیروی انتظامی برشمرد و گفت: نباید فراموش کنیم که در امر تبلیغ حجاب ۹۵ درصد نیازمند کار فرهنگی هستیم و تنها ۵ درصد مربوط به برخورد و مباحث قهری می شود.  از ناجا انتظار داریم به دور از هیاهو و جنجال به آن ۵درصد وظیفه قهری و پلیسی خود با شجاعت عمل کند.

ابوترابی ادامه داد: امروز در جامعه با یک پدیده ای روبرو هستیم که برخی افراد با دریافت پول از خارج از کشور و یا به امید پناهندگی خودشان را به عمد با موضوع حجاب و یا مسائل فرهنگی با پلیس درگیر می کنند و از این درگیری فیلم گرفته و در فضای مجازی منتشر می کنند تا چهره نیروی انتظامی را تخریب کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: برخی از نمایندگان مجلس نیز به عمد و یا غیر عمد متأسفانه دقت لازم را نمی کنند و به این مباحثی که دام دشمن است ورود پیدا می کنند و در پازل دشمن قرار می گیرند، برخی به جای اینکه از پلیس حمایت کنند شانتاژهای عجیب و غریب انجام می دهند و در دام دشمن قرار می گیرند.

ابوالفضل ابوترابی هنجارشکنی هنجارشکنی برای بهره برداری سیاسی در انتخابات                 4 300x201

ابوالفضل ابوترابی

نجف آباد نیوز