هنجارشکنی نجف آباد، طراحی شده بود
هنجارشکنی نجف آباد، طراحی شده بود
صاحب نیوز: علی زکریایی فعال رسانه ای می گوید: در موضوع دوچرخه سواری بدون حجاب در نجف آباد، همراهی و نحوه فیلمبرداری و پارامترهای دیگر نشان دهنده این است که این ماجرا از پیش طراحی شده است.

هنجارشکنی نجف آباد، طراحی شده بود

صاحب نیوز: علی زکریایی فعال رسانه ای می گوید: در موضوع دوچرخه سواری بدون حجاب در نجف آباد، همراهی و نحوه فیلمبرداری و پارامترهای دیگر نشان دهنده این است که این ماجرا از پیش طراحی شده است. در چنین مواردی باید در عین حال که قضیه را محکوم می‌کنیم، مراقب باشیم آن را مهم جلوه ندهیم.

زکریایی افزود: امر به معروف و نهی از منکر یا همان عبارت مطالبه گری قطعاً مؤثر خواهد بود و باید با لحاظ شرایطی که گفته شد، رعایت شود و نباید فراموش کرد دشمن می‌خواهد ما را مشغول خود کند مانند بسیاری از اتفاقات جزئی دیگر که ما را مشغول می‌کند و ما از مهمترین مسأله و مشکل کشور که همان معیشت است بازمی‌مانیم.

این کارشناس رسانه  تأکید کرد: اگر بخواهیم همواره در دسیسه‌هایی که دشمن برای کشور برنامه ریزی می‌کند دو قدم از او جلوتر باشیم باید اولاً مردم تلاش قشر مذهبی و انقلابی جامعه برای بهبود معیشت را ببینند و ثانیاً نقد به سیستم فعلی را ببینند تا این مشکلات پای دین و نظام نوشته نشود و مردم بفهمند مشکلات از کجا آب می‌خورد و ثالثاً گرفتار پازل‌های این چنینی نشویم.

وی گفت: باید نیروهای انقلابی در برابر امثال مسیح علی نژاد و کسانی که تمام دغدغه شان رفع حجاب و دوچرخه سواری بانوان و غیره است این را مطرح کنند که مگر با کشف حجاب مرغ ارزان می‌شود یا تخم مرغ که همه ظرفیت این رسانه‌ها به جای پرداختن به مهمترین مشکل کشور که اقتصاد است شده رفع حجاب در کشور و دوچرخه سواری بانوان.

علی زکریایی

علی زکریایی

هنجارشکنی نجف آباد، طراحی شده بود