بازخوانی مصوبه شورای شهر در  مورد فاضلاب
بازخوانی مصوبه شورای شهر در  مورد فاضلاب

با وجود آنکه شورای شهر دوره چهارم نجف آباد در بیست و هشتمین جلسه خود در پنجم بهمن سال ۹۲، شرایط و الزامات خاصی را برای آغاز اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب اعلام کرد، ولی در حال حاضر بسیاری از این موارد با آنچه که عملا اتفاق می افتد،متفاوت است و عملا فشار بسیار […]

با وجود آنکه شورای شهر دوره چهارم نجف آباد در بیست و هشتمین جلسه خود در پنجم بهمن سال ۹۲، شرایط و الزامات خاصی را برای آغاز اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب اعلام کرد، ولی در حال حاضر بسیاری از این موارد با آنچه که عملا اتفاق می افتد،متفاوت است و عملا فشار بسیار زیادی بر طبقه متوسط و مستمند شهر جهت تامین هزینه های این پروژه وارد می شود.

در مقدمه این مصوبه آمده است که: «….. اماکن مسکونی و غیر مسکونی طبق پیشنهاد هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان به ازاء واحد اول اعم از مسکونی و غیر مسکونی در هر ملک مبلغ ۵/۱ (یک و نیم میلیون) تومان و واحد های مازاد برای هر واحد ۷۵۰ هزار تومان به صورت اقساط ۳۶ ماهه(سه ساله) پس از شروع طرح و تنظیم قرار داد….» ولی عملا در حال حاضر این هزینه ها به صورت نقد ویا اقساط ۳ تا حداکثر ۱۲ ماهه دریافت می شود.

برخی دیگر از مهمترین بندهای این مصوبه به شرح زیر می باشد:

بند۴: نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران شهرستان متعهد پیگیری جذب اعتبار برای پروژه فوق جهت کم کردن فشار از روی اقشار کم درآمد و … باشد.

بند۵: با توجه به مشارکت مردم در اجرای این پروژه کلیه درآمدهای پروژه صرفا در شهر نجف آباد جهت نوسازی شبکه های آب و فاضلاب و توسعه آتی آن هزینه گردد.

بند ۶: نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداری متعهد می گردند پیگیری جهت زمینه سازی برای اخذ وام قرض الحسنه برای مشترکین برای پرداخت سهم اشتراک و آماده سازی شبکه را انجام دهند.

بند ۷: آبفا استان متعهد میگردند به خانواده های معظم شهدا،جانبازان ۲۵% و بالاتر،افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) تخفیف طبق قوانین مربوطه اعمال نمایند.

بند ۸: اجرای کل پروژه شامل حفر ترانشه،اجرا شبکه گذاری و نصب انشعابات و ترمیم ترانشه ها و آسفالت آن به عهده شرکت آبفا استان می باشد.

بند ۹: آبفا استان متهد می شود که بابت عوارض حفاری نسبت به تخصیص بخشی از پساب از طریق امور آب منطقه ای استان اصفهان به منظور آبیاری فضای سبز شهرداری پیگیری لازم را انجام دهد.

بند۱۰: نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی متعد میگردد پیگیری های لازم در خصوص پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهر نجف آباد بدون هیچ پیش شرطی کلا در اختیار صنعت و کشاورزی نجف آباد بوده و هیچ گونه تغییری در قدر السهم داده نشود.

بند ۱۱: مقرر گردید کمیته ای متشکل از فرمانداری،شهرداری،اداره آب و فاضلاب و نماینده محترم شهرستان و شورای اسلامی شهر جهت پیگیری،اجرا و روند اتمام پروژه،گزارش به شورای اسلامی شهر و مسئولین و مردم تشکیل گردد.