گروه جهادی تبلیغی علمدار، در اولین دهه ماه محرم اقدام به برگزاری روضه سیار در نقاط مختلف کرده اند. در هفتمین شب محرم، این مراسم در کوچه شهید افلاکیان برگزار شد.

هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر

گروه جهادی تبلیغی علمدار، در اولین دهه ماه محرم اقدام به برگزاری روضه سیار در نقاط مختلف کرده اند. در هفتمین شب محرم، این مراسم در کوچه شهید افلاکیان برگزار شد.

این کوچه، ۹ شهید دارد.

روضه سیار در نجف آباد- محرم99

روضه سیار در نجف آباد- محرم۹۹

هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر

 

روضه سیار در نجف آباد- محرم99
روضه سیار در نجف آباد- محرم۹۹
روضه سیار در نجف آباد- محرم99
روضه سیار در نجف آباد- محرم۹۹
روضه سیار در نجف آباد- محرم99
روضه سیار در نجف آباد- محرم۹۹
روضه سیار در نجف آباد- محرم99
روضه سیار در نجف آباد- محرم۹۹
روضه سیار در نجف آباد- محرم99
روضه سیار در نجف آباد- محرم۹۹