واسطه های خرید و فروش دام در کشتار گاه نجف آباد باید ساماندهی شوند
واسطه های خرید و فروش دام در کشتار گاه نجف آباد باید ساماندهی شوند

خبرگزاری ایمنا:رئیس کشتارگاه نجف آباد گفت: در حال حاضر افرادی که با خرید دام زنده از فروشنده در محل کشتارگاه نجف آباد آن را به قصاب عرضه می کنند بدون داشتن تخصص کافی و پرداخت کمترین عوارض و مالیات بیشترین سود را از این چرخه کسب می کنند و در راستای ساماندهی این گروه اخیرا […]

koshtar

عکس هوایی کشتارگاه نجف آباد

خبرگزاری ایمنا:رئیس کشتارگاه نجف آباد گفت: در حال حاضر افرادی که با خرید دام زنده از فروشنده در محل کشتارگاه نجف آباد آن را به قصاب عرضه می کنند بدون داشتن تخصص کافی و پرداخت کمترین عوارض و مالیات بیشترین سود را از این چرخه کسب می کنند و در راستای ساماندهی این گروه اخیرا مکاتباتی را با واحد های مسئول در شهرداری نجف آباد انجام داده ایم.

مهدی محمدی رئیس کشتارگاه نجف آباد در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در نجف آباد ضمن اعلام این مطلب خاطر نشان ساخت:« این افراد که به “عمل فروش ها” نیز مشهور شده اند برای هر راس گوسفند که تعیین قیمت کرده و آن را از دامدار خریداری و در ادامه به قصاب عرضه می کنند به صورت قانونی می توانند مبلغ پنج هزار تومان دریافت کنند که این هزینه بعضا به صورت غیر قانونی تا ۱۵ هزار تومان نیز رسیده است.»

محمدی همچنین با اشاره به اخذ عوارض پانصد تومانی شهرداری از هر راس گوسفند در زمان کشتار افزود:« هر عمل فروش برای معامله یک دام سنگین در مسیر کشتار نیز نزدیک به ۲۵ هزار تومان از قصاب و چهل و پنج هزار تومان نیز از دامدار دریافت می کند که این امر در نهایت تاثیر نامطلوبی بر روی افزایش قیمت گوشت عرضه شده در بازار بر جای خواهد گذاشت.»

وی ادامه داد:« به دلیل صنعتی نبودن  کشتارگاه و تعدد درب های ورودی در قسمت های مختلف سه گروه دامدار،قصاب و سلاخ به صورت همزمان در فضای سالن کشتار حضور دارند که این امر ضمن شلوغی بیش از حد خطرات بهداشتی و ایمنی نیز به دنبال خواهد داشت.»

لازم به ذکر است که در سالهای اخیر به دلیل بالا بودن امکان بروز  حوادث مختلف تمامی افراد قصاب و سلاخ در فضای داخل سالن کشتار کشتارگاه نجف آباد تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.