مسابقات قهرمانی والیبال باشگاههای استان اصفهان با قهرمانی تیم اپکس پایان یافت. این مسابقات در رده سنی نوجوانان و در گروه پسران با حضور ۳۰ تیم از سراسر استان برگزار شد. تیم های ذوب آهن و نجف آباد نیز به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

مسابقات قهرمانی والیبال باشگاههای استان اصفهان با قهرمانی تیم اپکس پایان یافت. این مسابقات در رده سنی نوجوانان و در گروه پسران با حضور ۳۰ تیم از سراسر استان برگزار شد.

تیم های ذوب آهن و نجف آباد نیز به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.