واگذاری اینترنت پرسرعت به مناطق روستایی شهرستان نجف آباد
واگذاری اینترنت پرسرعت به مناطق روستایی شهرستان نجف آباد

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: با هدف اجرای طرح های توسعه اینترنت پرسرعت در شهرستان نجف آباد و رفع محرومیت های مخابراتی در مناطق روستایی، تعداد ۴۴۸ پورت اینترنت پر سرعت در مراکز علویجه و هسنیجه به مشترکان واگذار شد. .حسین کشایی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: با هدف ارائه خدمات بیشتر […]

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: با هدف اجرای طرح های توسعه اینترنت پرسرعت در شهرستان نجف آباد و رفع محرومیت های مخابراتی در مناطق روستایی، تعداد ۴۴۸ پورت اینترنت پر سرعت در مراکز علویجه و هسنیجه به مشترکان واگذار شد.
.حسین کشایی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: با هدف ارائه خدمات بیشتر به مشترکان و در راستای اجرای طرح های توسعه اینترنت پرسرعت در شهرستان اردستان، تعداد ۳۸۴ پورت اینترنت پر سرعت در مرکز زواره به مشترکان واگذار شد.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح تعداد پورت های منصوبه این مرکز به ۸۳۳ پورت رسید.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان به واگذاری اینترنت پرسرعت در شهرستان آران و بیدگل اشاره کرد و افزود: همچنین تعداد ۵۶۸ پورت اینترنت پر سرعت در شهرهای ابوزید آباد و سفید شهر به مشترکان واگذار شد.
وی تصریح کرد: با اجرای این طرح ها تعداد پورت های منصوبه این مراکز به ۱۴۰۸ پورت رسید.
کشایی بیان داشت: متقاضیان اینترنت پرسرعت در تمام مراکز مخابراتی شهرستان آران و بیدگل می توانند با شماره ۲۰۲۰ تماس گرفته و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
منبع: خبرگزاری ایمنا