واگذاری موقوفه جلال آباد به آستان قدس
واگذاری موقوفه جلال آباد به آستان قدس
مجموعه ۱۰هزار متر مربعی کتابخانه و مجموعه فرهنگی امیر المومنین جلال آباد که حدود پنج میلیارد تومان ارزش دارد، بعد از سال ها نیمه تمام ماندن عملیات ساختمانی رسما به استان قدس رضوی تحویل داده شد تا آن را تکمیل و مورد بهره برداری قرار دهد.

واگذاری موقوفه جلال آباد به آستان قدس

مجموعه ۱۰هزار متر مربعی کتابخانه و مجموعه فرهنگی امیر المومنین جلال آباد که حدود پنج میلیارد تومان ارزش دارد، بعد از سال ها نیمه تمام ماندن عملیات ساختمانی رسما به استان قدس رضوی تحویل داده شد تا آن را تکمیل و مورد بهره برداری قرار دهد.

خبرگزاری صدا و سیما: حجت الاسلام روح الله بیدرام رییس اوقاف نجف آباد گفت: این مجموعه را حاج احمد لطفی در سال ۸۴ وقف کرده بود.

وقف برای نیازمندان

وقف

واگذاری موقوفه جلال آباد به آستان قدس