واگذاری ۴هزار انشعاب فاضلاب جدید در نجف آباد
واگذاری ۴هزار انشعاب فاضلاب جدید در نجف آباد
رکنا: مدیرعامل آبفای استان اصفهان در جریان بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهر نجف آباد گفت: با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب نجف آباد امکان واگذاری 4000 انشعاب جدید فاضلاب و پوشش 20هزار نفر از لحاظ خدمات جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع فاضلاب فراهم می شود.

واگذاری ۴هزار انشعاب فاضلاب جدید در نجف آباد

رکنا: مدیرعامل آبفای استان اصفهان در جریان بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهر نجف آباد گفت: با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب نجف آباد امکان واگذاری ۴۰۰۰ انشعاب جدید فاضلاب و پوشش ۲۰هزار نفر از لحاظ خدمات جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع فاضلاب فراهم می شود.

حسین اکبریان افزود:با این اقدام، امکان انتقال فاضلاب جمعیتی معادل ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان شرق نجف آباد از عمق ۱۱ متری زمین به واحدهای فرایندی تصفیه خانه فراهم می شود.

نجف آباد نیوز: یکی از دلایل کندی روند فروش انشعاب فاضلاب در نجف آباد، خانه هایی هستند که یک طبقه آن ها در اصطلاح «منفی» است و فاضلاب شان روی شبکه فعلی سوار نمی شود.

البته دلیل اصلی، وضعیت مبهم و دوگانه فروش انشعاب فاضلاب و عدم تخصیص اعتبارات دولتی است.برخی در زمان اجباری بودن انشعاب و به امید سهامدار شدن، انشعاب خریده اند و برخی هم در شرایط فعلی که خرید انشعاب اختیاری شده و خبری از سهام نیست، پا پیش نمی گذارند. دولت هم به دلیل تامین بخشی از هزینه های طرح از محل مشارکت های مردمی، نمی تواند بودجه قابل توجهی اختصاص دهد.

پساب فاضلاب

پساب فاضلاب

واگذاری ۴هزار انشعاب فاضلاب جدید در نجف آباد