یدالله قربعلی دبیر بازنشسته آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان و یکی از فعالین امور آموزشی و فرهنگی نابینایان شهرستان، به مناسبت 24 مهر روز عصای سفید، مطالبی در خصوص جامعه نابینایان و کم بینایان نجف آباد ارسال کرده است.

وجود بیش از ۵۰۰ نابینا در نجف آباد

یدالله قربعلی دبیر بازنشسته آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان و یکی از فعالین امور آموزشی و فرهنگی نابینایان شهرستان، به مناسبت ۲۴ مهر روز عصای سفید، مطالبی در خصوص جامعه نابینایان و کم بینایان نجف آباد ارسال کرده است.

گزیده ای از مطلب ارسال شده در خصوص آمار و ارقام مربوط به این گروه از جامعه را می توانید در ادامه مطالعه کنید:

طبق آخرین آمار ها، بیش از ۵۰۰ نفر در شهرستان با مشکل نابینایی خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید وجود دارند.

از این تعداد، حدود ۱۰۰ نفر را دانش آموز نابینا، کم بینا و افرادی با ضعف بینایی تشکیل می دهند. حدود ۵۰ نفر از این دانش آموزان یا در مدرسه ویژه نابینایان تحصیل کرده یا با استفاده از آموزگار یا دبیر رابط در مدارس عادی مشغول به تحصیل هستند. بیش از نیمی از دانش آموزان نیز به دلیل مشکل ضعف بینایی، از برخی امکانات آموزشی مانند عینک، کتاب درشت خط و حمایتهای قانونی آموزش و پرورش استثنایی بهره مند هستند.

بهزیستی شهرستان نیز بر اساس شدت مشکل بینایی دانش آموزان، خدمات توانبخشی و وسایل کمکی مورد نیاز آن ها را تا حد توان در اختیار این گروه قرار می دهد.

نابینایان

نابینایان

وجود بیش از ۵۰۰ نابینا در نجف آباد