وداع با شهدای مدافع حرم در نجف آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
وداع با شهدای مدافع حرم در نجف آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

وداع با شهدای مدافع حرم در نجف آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۹