متاسفانه در سایه غفلت و سوء تدبیر مسئولان سیاست زده ورزش کشور، مدتی است رشته وزنه برداری برای زنان و دختران هم راه اندازی شده؛ رشته ای فوق العاده سنگین و سخت که حتی مردان نیز فقط برای چند سال محدود می توانند به صورت حرفه ای در آن فعالیت کنند.

وزنه برداری بانوان و یک ظلم نسلی

متاسفانه در سایه غفلت و سوء تدبیر مسئولان سیاست زده ورزش کشور، مدتی است رشته وزنه برداری برای زنان و دختران هم راه اندازی شده؛ رشته ای فوق العاده سنگین و سخت که حتی مردان نیز فقط برای چند سال محدود می توانند به صورت حرفه ای در آن فعالیت کنند.

در نجف آباد شهر طلایی ورزش کشور نیز این رشته فعال شده و مشخص نیست چرا با وجود این همه رشته مناسب و افتخار آفرین ورزشی برای بانوان، چه نیازی به دست و پنجه نرم کردن شان با فولاد سرد است؟

به کجا داریم می رویم؟ آیا قرار است لطافت روح، ظرافت جسم و جایگاه ارزشی مادران و دختران جامعه مان را به پای برخی تصمیم های کارشناسی نشده و بعضاً هدایت شده سیاسیون قربانی کنیم؟

وزنه برداری بانوان در نجف آباد وزنه برداری بانوان و یک ظلم نسلی وزنه برداری بانوان و یک ظلم نسلی                  300x300

وزنه برداری بانوان در نجف آباد

وزنه برداری بانوان و یک ظلم نسلی