دولت در پایان سال گذشته و ایام فروردین ماه وعده‌های بسیاری برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا داده به بسیاری از آن‌ها عمل نکرده و اصناف هنوز تاوان ضرر گذشته را پرداخت نکرده‌اند و این بزرگترین دلیل برای عدم همکاری با اجرای محدودیت‌های کرونایی است.

وضعیت سیاه کرونای نجف‌آباد در سایه عدم حمایت از مشاغل آسیب‌دیده

فارس: برخی کسبه ابراز داشتند که دولت در پایان سال گذشته و ایام فروردین ماه وعده‌های بسیاری برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا داده به بسیاری از آن‌ها عمل نکرده و اصناف هنوز تاوان ضرر گذشته را پرداخت نکرده‌اند و این بزرگترین دلیل برای عدم همکاری با اجرای محدودیت‌های کرونایی است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد علی‌رغم این‌که از سوی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها به مشاغلی که محدودیت برای آن‌ها در نظر گرفته شده اطلاع‌رسانی شده است، اما بسیاری از آ‌ن‌ها با گذشت دو روز از شروع طرح هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

این در حالی است که در شهرستان نجف‌آباد به دلیل انصاف کسبه و وجود این شهر در مسیر غرب استان هر روز شاهد تردد بیش‌ از حد مسافر هستیم و آمار تلفات و مبتلایان این شهرستان هم سیر صعودی دارد.

اصناف نجف آباد در شرایط کرونایی

اصناف نجف آباد در شرایط کرونایی

اصناف نجف آباد در شرایط کرونایی

اصناف نجف آباد در شرایط کرونایی

وضعیت سیاه کرونای نجف‌آباد در سایه عدم حمایت از مشاغل آسیب‌دیده