ایران پزشک: مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، از پیشرفت 76 درصدی مراحل ساخت بیمارستان 216 تخت خوابی نجف آباد سخن گفته و وعده داده تکمیل ساختمان این پروژه حداکثر تا پاییز 99 به اتمام برسد.

وعده جدید برای تکمیل بیمارستان نیمه کاره نجف آباد تا پاییز۹۹

ایران پزشک: مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، از پیشرفت ۷۶ درصدی مراحل ساخت بیمارستان ۲۱۶ تخت خوابی نجف آباد سخن گفته و وعده داده تکمیل ساختمان این پروژه حداکثر تا پاییز ۹۹ به اتمام برسد.

مجید احمری گفت: در سال ۹۶ شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی تشکیل و از سال ۹۷ تعداد ۱۰ پروژه بیمارستانی به این شرکت واگذار شد. در خرداد ۹۷ در هیات دولت مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن، پروژه‌های بیمارستانی سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی به این شرکت منتقل شد.

احمری ادامه داد: پروژه احداث شده از طریق دفتر فنی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی بهره بردار تحویل شده و تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی را مستقر کرده و بیمارستان وارد چرخه خدمت رسانی می‌شود.

نجف آباد نیوز: این بیمارستان نزدیک به دو دهه پیش در کمربندی جنوب نجف آباد و مقابل دادگستری کلنگ زنی شده و در این مدت وعده های مختلفی در خصوص تکمیل ساختمان آن داده شده است. در گوشه دیگری از شهر نجف آباد نیز اسکلت نیمه کاره بیمارستان دانشگاه آزاد این شهر وجود دارد که با وجود گذشت بیش از دو دهه و صرف میلیاردها تومان هزینه، هنوز به بهره برداری نرسیده است.

بیمارستان کمربندی نجف آباد وعده جدید برای تکمیل بیمارستان نیمه کاره نجف آباد تا پاییز۹۹ وعده جدید برای تکمیل بیمارستان نیمه کاره نجف آباد تا پاییز۹۹          225x300

بیمارستان کمربندی نجف آباد

بیمارستان دانشگاه آزاد نجف آباد وعده جدید برای تکمیل بیمارستان نیمه کاره نجف آباد تا پاییز۹۹ وعده جدید برای تکمیل بیمارستان نیمه کاره نجف آباد تا پاییز۹۹                              300x225

بیمارستان دانشگاه آزاد نجف آباد

وعده جدید برای تکمیل بیمارستان نیمه کاره نجف آباد تا پاییز۹۹