موج: یک واقف در شهر علویجه نانوایی سنگک خود به مساحت ۶۵ متر مربع و ارزش ۱۲۰ میلیون تومان را وقف امور قرآنی مسجد فاطمه الزهرای این شهر کرد.

وقف نانوایی در علویجه برای امور قرآنی

موج: یک واقف در شهر علویجه نانوایی سنگک خود به مساحت ۶۵ متر مربع و ارزش ۱۲۰ میلیون تومان را وقف امور قرآنی مسجد فاطمه الزهرای این شهر کرد.

حجت الاسلام  اصغر توسلی رئیس اداره اوقاف شهرستان نجف آباد گفت: این چهاردهمین وقف ثبت شده شهرستان طی سال ۹۶ محسوب می شود.

وقف برای نیازمندان وقف نانوایی در علویجه برای امور قرآنی وقف نانوایی در علویجه برای امور قرآنی        300x225

وقف

وقف نانوایی در علویجه برای امور قرآنی