موج:رییس اوقاف شهرستان گفت:مانده علی قربانیان نجف آبادی منزل مسکونی دو طبقه اش به  ارزش 350 میلیون تومان را برای اجاره به نیازمندان با دریافت یک پنجم اجاره بهای روز، وقف کرد.

وقف کردن منزل مسکونی برای کرایه به نیازمندان

موج:رییس اوقاف شهرستان گفت:مانده علی قربانیان نجف آبادی منزل مسکونی دو طبقه اش به  ارزش 350 میلیون تومان را برای اجاره به نیازمندان با دریافت یک پنجم اجاره بهای روز، وقف کرد.

 حجت السلام و المسلمین روح الله بیدرام اظهار داشت: همزمان با اجرای طرح آرامش بهاری و در ایام نوروز دو وقف جدید به ارزشی بیش از 700میلیون تومان در نجف آباد به ثبت رسید.

بیدرام ادامه داد: مصطفی آسیابانی نیز زمین 240 متر مربعی خود به ارزش تقریبی 360 میلیون تومان را با نیت الحاق به مسجد و حسینیه جوادیه و ساخت چند باب واحد تجاری برای تامین هزینه های مسجد وقف کرد.

نجف آباد نیوز

وقف برای نیازمندان وقف کردن وقف کردن منزل مسکونی برای کرایه به نیازمندان        300x225

وقف