سه خیر نجف آبادی در ماه رمضان چهار قطعه زمین با مجموع مساحت ۲۱۳ هزار متر مربع و ارزش تقریبی یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان برای امور مساجد وقف کردند.

وقف ۱٫۸میلیارد تومانی برای مساجد نجف آباد

سه خیر نجف آبادی در ماه رمضان چهار قطعه زمین با مجموع مساحت ۲۱۳ هزار متر مربع و ارزش تقریبی یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان برای امور مساجد وقف کردند.

خبرگزاری صدا و سیما: رییس اوقاف نجف آباد گفت: سیدمحمود هاشمی، اسدالله طاهری و یحیی محمدی این زمین ها را با نیت توسعه مسجد دوازده امام، ساخت مسجد فاطمه الزهرا و تامین هزینه های فرهنگی و قرآنی مسجد میرزاخانی ها وقف کرده اند.

نجف آباد نیوز: نجف آباد به عنوان شهر طلایی ورزش کشور، یکی از پایین ترین سرانه های فضای ورزشی استان را دارد و از لحاظ فرسودگی مدارس نیز یکی از رتبه های برتر استان محسوب می شود.

نیت خیر واقفان هست ولی چیزی که نیست، یک مشاوره خوب برای هدایت این بزرگواری به سمت نیازهای ضروری تر جامعه است.

وقف برای نیازمندان

وقف

وقف ۱٫۸میلیارد تومانی برای مساجد نجف آباد