برنامه ثریا ویژه برنامه ای را برای پاسدار شهید محسن حججی تولید کرده که کامل آن را می توانید این جا مشاهده و دانلود کنید.

مستند شهید محسن حججی ویژه برنامه ثریا

دانلود ویژه برنامه ثریا- مستند شهید مدافع حرم  محسن حججی

در این برنامه تعدادی از دوستان و همکاران شهید حججی به بیان خاطرات خود از این شهید می پردازند.

مستند شهید حججی مستند مستند شهید محسن حججی ویژه برنامه ثریا +دانلود فیلم                      9 300x200

سالگرد شهید حججی

مستند شهید حججی مستند مستند شهید محسن حججی ویژه برنامه ثریا +دانلود فیلم                        9 300x225

شهید محسن حججی

نجف آباد نیوز