حوزه مقاومت بسیج امام سجاد و دیگر مجموعه های فعال در یزدانشهر، ویژه برنامه های مختلفی برای ایام غدیر در این شهر تدارک دیدند.

ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر

حوزه مقاومت بسیج امام سجاد و دیگر مجموعه های فعال در یزدانشهر، ویژه برنامه های مختلفی برای ایام غدیر در این شهر تدارک دیدند.

اجرای سرود خیابانی در محل مسجد جامع یزدانشهر و پارک شهید نورمحمدی، گذر گاه فرهنگی، ماشین نویسی، حرکت کاروان غدیر و کاروان شادی و پخت و توزیع بیش از ۱۰ هزار غذای گرم بین نیازمندان از جمله این اقدامات هستند.

حوزه خواهران حضرت فاطمه، موکب حضرت فاطمه زهرا یادبود شهدای یزدانشهر، کمیته امداد، مرکز نیکوکاری امیرالمومنین و موکب حضرت زهرا شهدای نجف آباد از دیگر مجموعه های مشارکت کننده در برنامه ها بودند.

ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر         300x225

ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر

ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر

 

ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر          1024x767
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر          1024x768
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر          1024x768
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر          1024x768
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر         1024x768
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر          768x1024
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر