مسئولان نجف آباد از برخی حرکت های خود جوش سطح کشور الگو گرفتند و دیروز بعد از نماز جمعه، به سوالات مردم پاسخ گفتند. اقدامی خوب که اگر شعاری نباشد باید ادامه پیدا کند.

پاسخگویی مسئولان نجف آباد ادامه یابد

مسئولان نجف آباد از برخی حرکت های خود جوش سطح کشور الگو گرفتند و دیروز بعد از نماز جمعه، به سوالات مردم پاسخ گفتند. اقدامی خوب که اگر شعاری نباشد باید ادامه پیدا کند.

پاسخ به سوالات مردم بعد از خطبه های نماز را برخی امام جمعه های سطح کشور مثل شیراز شروع کردند و حالا به تدریج در حال الگو شدن است.

برنامه دیروز مسئولان نجف آباد، چندان اطلاع رسانی نشده بود و غیر از کسانی که در نماز جمعه حاضر شدند، کسی از آن اطلاع نداشت ولی به هر حال حرکت خوبی بود که باید ادامه پیدا کند.

برخی مجموعه ها مثل شهرداری و فرمانداری، هر هفته سه چهار ساعت ملاقات مردمی دارند ولی برخی را به سختی می شود پیدا کرد و حضور گروه دوم در چنین جلساتی، بسیار ضروری است.

شرط موفقیت چنین حرکت هایی، تداوم آن ها و اطلاع رسانی مناسب است.

نکته جالب مراسم دیروز، پذیرایی از مسئولان حاضر شده در نمازجمعه با یک لیوان شربت بود. البته این شربت به کسانی هم که نزدیک مدیران نشسته بودند، رسید ولی به نظر می رسد با مسئولان هم باید مثل بقیه رفتار کرد. اگر قرار به پذیرایی از نمازگزاران است که باید همه را شامل شود.

جلسه مسئولان پاسخگویی مسئولان نجف آباد ادامه یابد پاسخگویی مسئولان نجف آباد ادامه یابد          300x225

جلسه مسئولان

پاسخگویی مسئولان نجف آباد ادامه یابد